Η πολική μέρα στο Μούρμανσκ θα διαρκέσει 62 ημέρες μέχρι τις 22 Ιουλίου. Ο ήλιος θα πέσει κάτω από τον ορίζοντα μόνο την νύχτα προς την 23η Ιουλίου.

Η διάρκεια της πολικής μέρας εξαρτάται από τα γεωγραφικά πλάτη. Η μικρότερη πολική μέρα παρατηρείται στο γεωγραφικό πλάτος του Αρκτικού Κύκλου – ένα ημερονύκτιο, την ημέρα του ηλιοστασίου. Στο βόρειο γεωγραφικό πλάτος 68 μοιρών η πολική μέρα διαρκεί περίπου 40 εικοσιτετράωρα και στο Βόρειο – 189 ημερονύκτια.