Προβλέπεται, π.χ. να μεταφέρουν επιβάτες από τα πάρκα και τα θέατρα που βρίσκονται μακριά από τους σταθμούς του μετρό.

Αναμένεται ότι τα ανθρωποκίνητα ταξί θα συντελούν στην ανάπτυξη της ποδηλασίας στη Μόσχα, θα μειώσουν την επιβάρυνση στους δρόμους κατά τη θερμή περίοδο και θα ασκήσουν θετική επίδραση στην κατάσταση του περιβάλλοντος.