Η γνησιότητα του λειψάνου, κατά την πεποίθηση του τοπικού κλήρου, επιβεβαιώνεται από ένα «έγγραφο με πολυάριθμες σφραγίδες».

Σύμφωνα με τη Φατιμά, είχε πάρει το κειμήλιο από τους προγόνους της και σήμερα αποφάσισε να το παραδώσει στον Ανώτατο μουφτή του Καζαχστάν.

Σύμφωνα με το θρύλο, τη γενειάδα του Προφήτη Μωάμεθ μετά το θάνατό του την ξύρισε ένας πιστός σ΄αυτόν κουρέας. Το κειμήλιο, που θεωρείται η γενειάδα του Προφήτη, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Ορισμένες τρίχες από αυτήν συναντιούνται και σε άλλα μέρη.