Στη διάρκεια μερικών μηνών οι υποψήφιες για τον τίτλο της Tattoo Queen διαγωνίζονταν για τις θέσεις στον τελικό. Στο Διαδίκτυο διεξαγόταν ψηφοφορία. Όσες πέρασαν στην προκριματική φάση, θα συμμετάσχουν στην τελική φάση του διαγωνισμού στη Μόσχα. Ποιοι διαγωνισμοί περιμένουν τις κοπέλες, δε διευκρινίζεται.

0Αναμένεται ότι ο διαγωνισμός Tattoo Queen θα γίνει ετήσιος.