Στην έρευνα σε 3000 Λευκορώσους τέθηκε το ερώτημα: «Πόσο θέλετε να ζήσετε, διατηρώντας τη νεότητα και την υγεία;»

Όπως αποδείχθηκε, περισσότερο από το 59% των ερωτηθέντων συμφωνεί να ζήσει τόσο, όσο είναι το φυσιολογικό. Αυτήν την απάντηση έδιναν κυρίως άτομα άνω των 40 ετών. Το 10% των ερωτηθέντων θέλει να ζήσει «απεριόριστα πολύ, μέχρι την αθανασία». Σε αυτήν την ομάδα κυριαρχούν άτομα ηλικίας έως τα 40.

0Ανάλογη έρευνα στη Ρωσία το περασμένο έτος έδωσε περίπου τα ίδια αποτελέσματα.