Το τρίτο του ίδιου τύπου εκσυγχρονισμένο πυραυλοφόρο Dmitry Donskoy θα μείνει στη σύνθεση του Στόλου μέχρι το 2017 ως ακάφος δοκιμών πυραύλων και λοιπού εξοπλισμού.

«Η απόφαση για την απόσυρση των υποβρυχίων Arkhangelsk και Severstal, που για πολλά χρόνια βρίσκονταν στην εφεδρεία, πάρθηκε για οικονομικούς λόγους. Η συντήρηση των συστημάτων τους σε κανονική κατάσταση απαιτεί πολύ μεγάλες δαπάνες. Είναι οικονομικά ανέφικτος και ο εκσυγχρονισμός τους¨,- είπε πηγή στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.