Κατεβάστε ηχητικό αρχείο - Download

Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη της λεγόμενης «πράσινης ενέργειας», της οικολογικής ασφάλισης, τα προβλήματα της ωφελιμιστικής διάθεσης χρησιμοποίησης των αποβλήτων καθημερινής χρήσης και από τη βιομηχανική δραστηριότητα. Οι διοργανωτές του φόρουμ είναι το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η Διεθνής Συνέλευση των κρατών-μελών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ). Επίσημος εταίρος είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τη βιομηχανική ανάπτυξη.

Τον 21ο αιώνα τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν γίνει πλανητικά. Το πρόβλημα της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα στις μεγάλες πόλεις, π.χ., είναι εξίσου επίκαιρο για όλα τα κράτη. Η Ρωσία δεν αποτελεί εξαίρεση, όμως τον τελευταίο καιρό η κατάσταση στις ρωσικές πόλεις άρχισε να αλλάζει προς το καλύτερο, επισημαίνει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Κωνσταντίν Τσιμπκό:

- Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, βάσει των οποίων με τη μετάβαση του καύσωνα σε μια κατηγορία υψηλότερα το προσδόκιμο της ζωής των κατοίκων των πόλεων αυξάνεται κατά μέσον όρο κατά ένα έτος. Φέτος περάσαμε στη χρήση καυσίμου Euro-3 για τα μεταφορικά μέσα. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους στη Ρωσία το πρότυπο ήταν το Euro-2. το κύριο αποτέλεσμα ήταν η βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις.

Ένα από τα κεντρικά θέματα του φόρουμ θα είναι η ανάπτυξη της «πράσινης ενέργειας» και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι μεγαλύτερες ρωσικές εταιρίες και επιχειρήσεις σήμερα χρησιμοποιούν ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες χωρίς απόβλητα, επισημαίνει ο εμπειρογνώμονας της Οικολογικής Επιτροπής της Ρωσικής Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών Μιχαήλ Γιούλκιν:

- Στο Συνέδριο θα συζητηθούν και τα θέματα πρόσβασης του πληθυσμού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση. Πολλοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι ακριβώς αυτό το χρόνο, που έχει κηρυχθεί στη Ρωσία Έτος Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, η Ρωσία θα προσχωρήσει στη Σύμβαση του Άαρχους. Αυτή η Σύμβαση προβλέπει ότι οι πληροφορίες για τις απορρίψεις υγρών ουσιών, τις εκπομπές αερίων και τα απόβλητα πρέπει να γίνουν δημόσιες. Συνεπώς, οι ντόπιοι κάτοικοι σε συνεργασία με τις Αρχές και τις επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ασκούν πιο ενεργό επίδραση στη μετάβαση των επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες και έτσι θα βελτιώνεται το φυσικό περιβάλλον.