Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βολιβίας, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να κατέχει αυτό το αξίωμα πάνω από τις δύο συνεχόμενες θητείες, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια της προεδρίας του Μοράλες ο βασικός νόμος τροποποιήθηκε, συνεπώς άρχισε να ισχύει από την δεύτερη θητεία του.

Ο Μοράλες εξακολουθεί να είναι δημοφιλής ανάμεσα στους Ερυθρόδερμους της χώρας. Οι αντίπαλοί του λένε ότι χρησιμοποιεί τα δικαστήρια για να παραμείνει στην εξουσία. Οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν στη Βολιβία το επόμενο έτος.