Τα τελευταία 5 χρόνια, η Ελβετία έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσει το απόρρητο των τραπεζών της και τις μυστικές καταθέσεις των πελατών τους, ωστόσο κατά τα φαινόμενα, αυτός ο πόλεμος έχει ήδη χαθεί, πιστεύουν οι ειδικοί που ρωτήθηκαν από την εφημερίδα.

Η ΕΕ δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τις απαιτήσεις της με κάθε λεπτομέρεια, αλλά υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η Ελβετία θα κληθεί να περάσει σε ένα σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους λογαριασμούς των πολιτών της ΕΕ, κάτι που θα θέσει τέλος στο τραπεζικό απόρρητο της χώρας.