Θα παρουσιαστούν περίπου 50 έργα ζωγραφικής και κεραμικής του καλλιτέχνη, της περιόδου 1960-2012. Ο Κεντρίν θεωρεί την αθεματική ζωγραφική απόγειο στην εξέλιξη της εικαστικής τέχνης, ένα είδος μαθηματικών, που δημιουργεί γενικής εφαρμογής τύπους.

Φωτογκαλερί: Έκθεση «Ο τύπος του Σύμπαντος»

Η αφηρημένη μορφή για τον καλλιτέχνη είναι η απόλυτη και η συμπυκνωμένη έκφραση του ίδιου του πυρήνα, της ουσίας, της βαθύτερης σημασίας κάθε ιδέας.