0Η αντίστοιχη απόφαση δημοσιεύθηκε στην επίσημη διαδικτυακή πύλη των νομικών πληροφοριών. Η FSB πήρε εντολή να διεξάγει συνομιλίες με την πολωνική πλευρά και «έπειτα από την επίτευξη συμφωνίας να υπογραφεί η εν λόγω σύμβαση». Η στρατιωτική αντικατασκοπεία είναι μία από τις δραστηριότητες της FSB. Στην Πολωνία, η ειδική υπηρεσία στον τομέα αυτό, υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.