0Ο λόγος για αυτό ήταν οι 9 αναβολές της ημερομηνίας υλοποίησής της.Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας οβίδας από αιγυπτιακής πλευράς είχε προγραμματιστεί να συναφθεί σύμβαση για τη σειριακή παραγωγή της στην Αίγυπτο. Αυτή τη στιγμή ο αιγυπτιακός στρατός είναι εξοπλισμένος με 420 οβιδοβόλα M109A1/A2.