Η απότομη αύξηση του αριθμού των μουσουλμάνων παρατηρείται παράλληλα με τη γήρανση του χριστιανικού πληθυσμού της χώρας. Αυτό, σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να οδηγήσει στο γεγονός, ότι το Ισλάμ θα γίνει η κυρίαρχη θρησκεία της Μ.Βρετανίας σε 10 χρόνια.

0Η ανάλυση των στοιχείων της απογραφής πληθυσμού το 2011, που πραγματοποιήθηκε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, έδειξε ότι ο αριθμός των χριστιανών μειώνεται πιο γρήγορα, απ’ ότι θεωρούταν νωρίτερα. Η πλειοψηφία των χριστιανών είναι άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών. Για πρώτη φορά λιγότεροι από τους μισούς νέους ανθρώπους αυτοπροσδιορίστηκαν ως χριστιανοί.