Ο σταθμός έχει εκπαιδευτικές λειτουργίες και καλείται να γίνει ένας νέος χώρος συζήτησης των πιο επίκαιρων ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία, καθώς και ένα μέσο για μία ανοιχτή και άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών.

0Τους πρώτους μήνες η Δημόσια Tηλεόραση θα εκπέμπει δοκιμαστικά, ενώ πλήρως ο σταθμός θα λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2013.