0Στον «ραδιενεργό» αυτό άνθρωπο δεν επιτράπηκε η είσοδος στη χώρα. Ο άνδρας παρουσίασε βεβαίωση ότι υπόκειται σε θεραπεία με ραδιενεργά σκευάσματα, ωστόσο σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υγείας της Λευκορωσίας, μία τόσο ισχυρή πηγή ακτινοβολίας δεν μπορεί να διέλθει τα σύνορα του κράτους.