Επιπλέον, λένε οι επιστήμονες, οι ηλεκτρονικοί υπηρέτες της Τάξης θα επιβάλουν ποινές με πολύ πιο αμερόληπτο και θεμελιωμένο τρόπο από ό,τι οι άνθρωποι. Μελέτες απέδειξαν ότι οι ετυμηγορίες των δικαστών συχνά επηρεάζονται από οικογενειακά προβλήματα, από την κατάσταση της υγείας ακόμα και από την κατανάλωση τροφής πριν από τη συνεδρίαση.

Ήδη υπάρχουν αρκετά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, που είναι σε θέση να εκδίδουν δικαστικές αποφάσεις. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα όλοι οι νόμοι θα εκδίδονται εξαρχής με τη σκέψη ότι σε μεταγενέστερο χρόνο θα χρησιμοποιηθούν από μηχανές.