0Ο Σιγκάλ είναι γνωστός ως μαιτρ των πολεμικών τεχνών. Συγκεκριμένα, είχε δημιουργήσει το δικό του στυλ στο αϊκιντό.