Αυτό γίνεται για να ενοποιηθεί το σύστημα έκδοσης θεωρήσεων εισόδου, επεξήγησε ο ίδιος. Σήμερα ο αιτούμενος για να πάρει θεώρηση σε προξενείο της Αιγύπτου στο εξωτερικό πρέπει να πληρώσει το τέλος των 25 δολαρίων, μαζεύοντας τα σχετικά έγγραφα. Στα σύνορα για τον τουρίστα είναι αρκετό να την αγοράσει με 15 δολάρια δίχως τα οποιαδήποτε επιπρόσθετα έγγραφα.

Ο υπουργός είναι βέβαιος ότι η αύξηση των τιμών δε θα επηρεάσει τη ροή των ανθρώπων, που επιθυμούν να επισκεφθούν τη Χώρα των πυραμίδων.