Ιδιοκτήτες της φιάλης είναι οι ντόπιοι κάτοικοι, οι οποίοι ασχολούνται με λαθρεμπόριο του μαζούτ. Η δεξαμενή βρισκόταν σε μισοτελειωμένο κτίριο. Στη χωροφυλακή τηλεφώνησαν οι κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι ανησυχούσαν για τη δραστηριότητα των λαθρεμπόρων.

Όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το κτίριο, οι ιδιοκτήτες του έβαλαν φωτιά στο μαζούτ και στη συνέχεια ακολούθησε η έκρηξη.