«Η λύση του προβλήματος, που σχετίζεται με τις υπεράκτιες εταιρείες έχει ωριμάσει πριν από πολύ καιρό», - εξήγησε.

FATCA είναι Νόμος για την φορολογική συμμόρφωση των ξένων λογαριασμών, που επιβάλλει πιο σκληρές απαιτήσεις για την υποβολή απολογιστικών πληροφοριών απέναντι στα ξένα πιστωτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ. Για όσους δεν συμμορφώνονται, προβλέπονται κυρώσεις σε μορφή φόρου ύψους 30%.