Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί στους επισκέπτες το ωκεανάριο του Πριμόριε.

Η έκθεση θα διαρκέσει για τρεις ημέρες. Χώρος για αυτή την έκθεση έγινε για πρώτη φορά η Πανεπιστημιούπολη του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Ρωσίας στο νησί Ρούσκι (΄Απω Ανατολή).