Στο Κουνασίρ οι Ιάπωνες θα περάσουν τέσσερις ημέρες. Θα επισκεφθούν τους τάφους των προγόνων τους και θα πάρουν μέρος σε ειδικό πολιτιστικό πρόγραμμα.

Οι ανταλλαγές χωρίς θεωρήσεις εισόδου ανάμεσα στις Κουρίλες νήσους και την Ιαπωνία είχαν αποκατασταθεί το 1991 στο πλαίσιο της ειδικής διακυβερνητικής συμφωνίας.

Οι Νότιες Κουρίλες πέρασαν στην ΕΣΣΔ με βάση τα αποτελέσματα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.