Ο πύραυλος-μεταφορέας Atlas 5 με το δορυφόρο με το όνομα GPS 2F εκτοξεύθηκε με επιτυχία από τη βάση εκκίνησης στο κοσμοδρόμιο του ακρωτηρίου Κανάβεραλ στην πολιτεία της Φλόριντα. Η αξία του δορυφόρου, η διάρκεια ζωής του οποίου φθάνει τα 12 χρόνια, είναι 121,3 εκατομμύρια.

Η ακρίβεια του σήματος του GPS 2F υπερβαίνει κατά 2 φορές τους δείκτες των παλαιότερων δορυφόρων πλοήγησης. Εκτός αυτού διαθέτει μεταβαλλόμενη ισχύ, πράγμα, που επιτρέπει να αυξηθεί η προστασία από τις παρεμβολές σε συνθήκες μάχης, όταν επιχειρείται η κατάπνιξη του σήματός του.