Η τεχνική βλάβη μπορεί να οδηγήσει στην διακοπή του προγράμματος του τηλεσκοπίου, η αξία του οποίου αποτιμάται σε 650 εκατομμύρια δολάρια. Το Κέπλερ τέθηκε σε περίγεια τροχιά το 2009 με σκοπό να αναζητήσει εξωπλανήτες, πλανήτες, που ομοιάζουν προς τη Γη σε άλλα ηλιακά συστήματα.

Για την αναζήτηση των πλανητών είναι απαραίτητη στο τηλεσκόπιο σύστημα αναζήτησης-πλοήγησης. Για τη λειτουργία του Κέπλερ σε πλήρη απόδοση είναι απαραίτητα τουλάχιστον τρία από τα τέσσερα γυροσκόπιά του, τη στιγμή, που τώρα έχουν απομείνει σε αυτό μόνο δύο. Ένα από τα γυροσκόπια τέθηκε εκτός λειτουργίας το 2012.