Οι εκρήξεις συχνά συνοδεύονται από εκτόξευση ηλιακού πλάσματος. Και όταν το σύνννεφο του πλάσματος φτάνει στη Γη, αρχίζει μαγνητική καταιγίδα. Οι τελευταίες εκρήξεις αποτελούν τη μεγαλύτερη έξαρση της ηλιακής δραστηριότητας από τις 23 Οκτωβρίου του 2012.