Η νέα διαστημική συσκευή Express-AMU1 θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την υλοποίηση σχεδίων στον τομέα των ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών στο ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας.