Η γαλλική διαστημική συσκευή W3D κατασκευάστηκε με παραγγελία του χειριστή επικοινωνίας Eutelsat από την εταιρεία Thales Alenia Space. Ο δορυφόρος αυτός βάρους 5,4 τόνων προορίζεται να παρέχει υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης, ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας και να εξασφαλίζει την ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία.