Η συμβίωση ομοφυλόφιλων πολιτών και στη συνέχεια η καταγραφή των γάμων μεταξύ των εκπροσώπων του ίδιου φύλου εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας το 2011. Σήμερα 14 από τις 27 πολιτείες της Βραζιλίας έχουν νομιμοποιήσει τους γάμους των ομοφυλόφιλων στο έδαφός τους, ενώ σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τέτοιος Νόμος δεν είχε υιοθετηθεί λόγω της αντίδρασης του θρησκευτικού λόμπι, που έχει μεγάλη επιρροή στη Βουλή της χώρας.