0Ο Σοϊγκού επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της στρατιωτικής υποδομής του ρωσικού σχηματισμού, καθώς και της κοινωνικής και καθημερινής χρήσης. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε ο επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας στις συνθήκες διαβίωσης των στρατιωτικών της βάσης και στην υπό κατασκευή ζώνη στάθμευσης για την εγκατάσταση στρατιωτικών οχημάτων.