«Η ρωσική πλευρά κηρύσσει τον Ρ.Φογκλ ως ανεπιθύμητο πρόσωπο και απαιτεί την ταχύτερη δυνατή αναχώρησή του στην πατρίδα», - αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Φωτογκαλερί: Υπάλληλοι της FSB συνέλαβαν στη Μόσχα πράκτορα της CIA

0Στην ανακοίνωση επίσης σημειώνεται, ότι οι ενέργειες του υπό απέλαση διπλωμάτη δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.