Όπως είπε ο Μαντούρο, το σχέδιο με την ονομασία «Ασφαλής Πατρίδα» πρέπει να φέρει την ειρήνη στη χώρα, η οποία έχει ένα από τους υψηλότερους δείχτες επιπέδου φόνων ανάμεσα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η αντιπολίτευση εδώ και πολύ καιρό επικρίνει την κυβέρνηση για ανεπαρκή καταπολέμηση της βίας.