Στη δημοσκόπηση που έγινε τον Μάρτη πήραν μέρος πάνω από 7500 άνθρωποι από 8 χώρες της ΕΕ. Πολλοί ερωτηθέντες από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία έχουν δηλώσει ότι η εισαγωγή του ευρώ έχει αποδυναμώσει σημαντικά τις οικονομίες τους.

Η πτώση της πίστης προς τη ΕΕ, επιβεβαιώνεται και από την όλο και αυξανόμενη δημοτικότητα των κομμάτων που αντιτάσσονται στη συμμετοχή στην ΕΕ.