Το δημιουργημένο από ομάδα επιστημόνων από διάφορες χώρες πρωτότυπο εκπληρώνει πλήρως τις λειτουργίες της πραγματικής καρδιάς, ρυθμίζοντας με τη βοήθεια αισθητήρων τον κτύπο της καρδιάς και τη ροή του αίματος. Οι ειδικοί για τη δημιουργία της εργάστηκαν πάνω από 10 χρόνια.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι πρόωρα ακόμα να μιλάμε για κάποια έκπληξη. Όλες οι προηγούμενες προσπάθειες εμφύτευσης παρόμοιων συσκευών αποδείχτηκαν αποτυχημένες σε στάδιο δοκιμασίας τους σε ανθρώπους.