Η διοίκηση του Ευρωστρατού διεξάγεται εκ περιτροπής. Ο Μπούσενσμιντ θα είναι επικεφαλής για 2 χρόνια. Ο Ευρωστρατός δημιουργήθηκε το 1992 με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Γερμανίας, με σκοπό να συμμετέχει σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

Εκτός από Γάλλους και Γερμανούς στρατιώτες, το Σώμα στελεχώνεται με στρατιώτες από το Βέλγιο, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο. Συνολικά, στον Ευρωστρατό υπηρετούν περίπου 67.000 άτομα.