0Το κύριο καθήκον της νέας κυβέρνησης θα είναι η έξοδος της χώρας από τη βαθιά πολιτική και κοινωνικο-οικονομική κρίση. Εν τω μεταξύ, το 28% των Βουλγάρων δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιόν θα υποστηρίξει στις εκλογές. Οι πολίτες υποστηρίζουν ότι δεν πιστεύουν πως οι υποψήφιοι των κομμάτων είναι σε θέση να αλλάξουν την κατάσταση στη χώρα.