0Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος ηγέτης ονομάσε την ενέργεια ως «έναν από τους περισσότερα υποσχόμενους τομείς συνεργασίας» των δύο κρατών.