Το κτήριο ανεγέρθηκε στη βορειοδυτική γωνία της περιοχής, στην οποία βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, που καταστράφηκαν στην τρομοκρατική επίθεση τις 11ης Σεπτεμβρίου του 2001.

0Προβλέπεται, ότι το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 1 θα ξεκινήσει να λειτουργεί το 2014.