Έως τις 12 Μαΐου το τμήμα των πλοίων θα πρέπει να εφοδιαστεί με νερό και τρόφιμα. Την ίδια ώρα τα μέλη του πληρώματος θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκουραστούν και να δουν τα αξιοθέατα του Πειραιά και της Αθήνας.

0Μετά την ολοκλήρωση του ελλιμενισμού το τμήμα θα συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του στα πλαίσια της ομάδας πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας στη Μεσόγειο θάλασσα.