Κατόπιν αιτήματος των διεθνών πιστωτών, οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ φορολογήθηκαν εφάπαξ. Όπως διευκρινίστηκε, το 70 % του όγκου των καταθέσεων, οι οποίες φορολογήθηκαν ανήκουν σε μη κατοίκους της χώρας.

Ένα σημαντικό μέρος τους είναι πολίτες της Ρωσίας. Τα κυπριακά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις επηρεάστηκαν άμεσα σε μικρότερο βαθμό από ό,τι αναμενόταν.