0Επιπλέον, σε αυτές τις περιοχές υπάρχει πιθανότητα βροχών, καταιγίδων και ίσως κατά τόπους πέσει χαλάζι.Διευθύνσεις του υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών προειδοποιούν για τον κίνδυνο εκτάκτων καταστάσεων σχετικά με διακοπές στην ηλεκτροδότηση, βλάβες στους υποσταθμούς, πτώση δέντρων.