0Ο άνδρας είναι έτοιμος να προβεί σε αυτή την πράξη για να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας του, η οποία τον δίδαξε να αγαπά τους εχθρούς του.Σύμφωνα με την Αμερικανό, η θέση στο ιδιωτικό αυτό νεκροταφείο είναι ιδιοκτησία του και ως εκ τούτου κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει να τη διαθέσει όπως νομίζει.