0Αναμένεται ότι κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη Συρία, την «ομάδα των 8», τα προβλήματα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας καθώς και τις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις.