0Αυτό το σπάνιο φαινόμενο επαναλαμβάνεται κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο κάθε 17 χρόνια. Οι επιστήμονες αναμένουν ότι ο αριθμός τους στην Ανατολική Ακτή θα είναι τουλάχιστον 600 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν εκεί. Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, ο «στρατός» των εντόμων θα αποτελείται από 30 δισ. έως 1 τρισ. άτομα.