Η ασταθής κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας βρήκε την αντανάκλασή της στα έγγραφα των δύο χωρών. Στη γαλλική «Λευκή Βίβλο», ανάμεσα στις άλλες απειλές αναφέρεται και η επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που είναι ικανή να υπονομεύσει την οικονομική και πολιτική σταθερότητα του δυτικού κόσμου. Ταυτόχρονα υπογραμμίζεται και η οικονομική ανάπτυξη μιας σειράς αναπτυσσόμενων χωρών και πρώτ’ απ’ όλα της Βραζιλίας, της Ινδίας και της Κίνας, ως παράγοντας που μπορεί να ενισχύσει την πολιτική επιρροή τους. Στο αυστραλιανό έγγραφο γίνεται επίσης λόγος για την κρίση, ανάμεσα στους σημαντικότερους παράγοντες που προσδιορίζουν τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Σ’ αυτό το φόντο η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ασία, συνοδευόμενη από την αύξηση και της πολιτικής δραστηριότητας δεν μπορούσε παρά να προκαλέσει αντίστοιχες αλλαγές στο στρατιωτικό σχεδιασμό. Οι πολιτικές αντιθέσεις και οι πιθανές συγκρούσεις στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναγνωρίζονται ως παράγοντες αποσταθεροποίησης και από τις δύο χώρες.

Η Ρωσία αναφέρεται ως σημαντικός παίκτης και στα δύο έγγραφα. Στην γαλλική «Λευκή Βίβλο» επισημαίνεται η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της Ρωσίας και σαν συνέπεια και η αύξηση των δυνατοτήτων των Ενόπλων  Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με την ταυτόχρονη διαπίστωση των αντιθέσεων σχετικά με σειρά προβλημάτων ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων της πυραυλικής άμυνας, των διαφορών γύρω από τα προβλήματα της διεθνούς ασφάλειας, της ενεργειακής ασφάλειας κλπ. Παράλληλα υπογραμμίζεται ως θετικός παράγοντας η συνεργασία με τη Ρωσία σε μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αφγανικών διαμετακομιστικών επιχειρήσεων, της επιχείρησης στο Μαλί, καθώς επίσης και της στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας της Ρωσίας και της Γαλλίας. Το έγγραφο χαρακτηρίζει τις σχέσεις Ρωσίας-ΝΑΤΟ γενικά ως «ασταθής ισορροπία» και εκφράζει την ελπίδα ότι η ισορροπία αυτή θα διατηρηθεί. Επισημαίνεται επίσης και η ανάγκη της συνεργασίας με τη Ρωσία στη διασφάλιση της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Το έγγραφο υπογραμμίζει επίσης και το γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση στη Ρωσία παραμένει ασταθής, και η εξάρτηση από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εκπλήρωση των στρατιωτικών προγραμμάτων της Μόσχας.

Η επιρροή της Ρωσίας επισημαίνεται και από μια άλλη πλευρά – η μείωση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ περιπλέκει την κατάσταση στη βιομηχανία όπλων, καθώς και εντείνει τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά όπλων, όπου αυξάνονται οι δραστηριότητες μιας σειράς χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Η σημασία της Ρωσίας ως εξαγωγέα όπλων και ενεργειακών πόρων επισημαίνεται και από το έγγραφο της Αυστραλίας, αλλά σε αντίθεση με τους Γάλλους συγγραφείς, οι Αυστραλοί υπογραμμίζουν το όλο και αυξανόμενο οικονομικό δυναμικό της Ρωσίας ως πιθανό παράγοντα επιρροής.