0Το ΑΕΠ της Κύπρου είναι περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το δημόσιο χρέος για το 2012 ήταν παραπάνω από το 80% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, η Κύπρος χρειάζεται 23 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και του προϋπολογισμού.