Ο Σουρκόφ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του κατόπιν δικού του αιτήματος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

0Ο Σουρκόφ είχε διοριστεί αντιπρόεδρος της κυβέρνησης – επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2011. Ήταν αρμόδιος για τη νομοθετική δραστηριότητα, την κρατική πολιτική στον τομέα των ΜΜΕ, τη διεξαγωγή διοικητικής μεταρρύθμισης, ζητήματα κρατικής υπηρεσίας, καθώς και δραστηριότητες καινοτομίας και συνεργασία με θρησκευτικές οργανώσεις.