Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα νησιά Ριουκιού ήταν υποτελή στην Κίνα μέχρι την προσάρτησή τους από την Ιαπωνία το 1879 και δεδομένου ότι μετά την ήττα της Ιαπωνίας στον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο απ’ αυτήν απαίτησαν να επιστρέψει στην Κίνα τα εδάφη που, είχε καταλάβει προηγουμένως σ’αυτή τη χώρα, το δικαίωμα της Ιαπωνίας στην κατοχή των νησιών Ριουκιού εγείρει ερωτήματα.