Η τροχιά του ΔΔΣ ανυψώθηκε με τη βοήθεια του διαστημοπλοίου εφοδιασμού Progress M-19M. Οι κινητήρες του Progress λειτούργησαν 859 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα ο Σταθμός να ανυψωθεί περίπου κατά 2,6 χιλιόμετρα.