Η εντολή του σημερινού Γενικού Διευθυντή του ΠΟΕ Πασκάλ Λαμί λήγει στις 31 Αυγούστου του 2013.