Η διαδικασία της δημιουργίας της ηλεκτρικής εκκένωσης είναι αρκετά πολύπλοκη και δεν είναι αξιόπιστα γνωστό, τι ακριβώς προκαλεί τον ίδιο τον κεραυνό.

Στο έργο τους ο Γκουρέβιτς και ο Καράστιν ανέλυσαν τα στοιχεία των παρατηρήσεων περισσότερων από 3800 κεραυνών. Σε μερικές εκατοντάδες περιπτώσεις κατόρθωσαν να δείξουν αξιόπιστα ότι του κεραυνού προηγείται ραδιοπαλμός.